dobrodošli na web prezentaciju autoservisa Braća

Posts tagged geometrija točkova Sarajevo

Geometrija točkova – Špura

Geometrija točkova – Špura
Za definitivno sigurnu vožnju, potrebna je dobra podešenost geometrije točkova – špure. Zato je preporučljivo jednom godišnje podesiti geometriju točkova – špuru. Nepravilna špura ogleda se u umanjenoj stabilnosti vozila i neravnomjernom trošenju guma.Osim toga, kod neispravne špure osjeća se da vozilo ne drži pravac, tj. “vuče” [...]