dobrodošli na web prezentaciju autoservisa Braća

Špura

Špura

Za definitivno sigurnu vožnju, potrebna je dobra podešenost geometrije točkova – špure. Zato je preporučljivo jednom godišnje podesiti geometriju točkova – špuru.

Nepravilna špura ogleda se u umanjenoj stabilnosti vozila i neravnomjernom trošenju guma.Osim toga, kod neispravne špure osjeća se da vozilo ne drži pravac, tj. “vuče” u stranu.

Korištenjem najmodernije opreme, mi ćemo podesiti geometriju točkova- špuru i time Vam osigurati sigurnu i udobnu vožnju.

Imamo jednu od najmodernijih oprema za podešavanje špure u Sarajevu.